Tunnuslukujen laskentakaavat

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut × 100

 

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto-% (ROE):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voitto tai tappio ennen veroja - verot × 100

 

 

 

 

Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste (%):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma + vähemmistöosuus × 100

 

 

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma - saadut ennakot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulos/osake:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulos ennen veroja - verot +/- vähemmistöosuus

 

 

 

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osinko/osake:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaisosinko

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osinko/tulos %:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen osinko × 100

 

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettovelkaantumisaste (net gearing):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit × 100

 

 

 

Oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektiivinen osinkotuotto-%:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen osinko × 100

 

 

 

 

 

 

 

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinta/voitto -suhde (P/E):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos