Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

Liitetieto

1.1.–31.12.2010

1.1.–31.12.2009

 

 

 

 

Liikevaihto

1,3

130 825 208,92

120 335 203,72

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

6

317 471,09

219 677,35

Materiaalit ja palvelut

 

-10 156 889,49

-7 996 473,53

Poistot ja arvonalentumiset

9

-3 719 067,09

-28 051 336,80

Muut liiketoiminnan kulut

4,5,7,8,10

-100 102 287,26

-92 303 126,32

 

 

-113 660 772,75

-128 131 259,30

 

 

 

 

Liikevoitto

 

17 164 436,16

-7 796 055,58

 

 

 

 

Rahoitustuotot 

11

126 541,87

118 641,56

Rahoituskulut

11

-1 565 317,44

-2 441 881,65

 

 

-1 438 775,57

-2 323 240,09

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

 

15 725 660,59

-10 119 295,67

 

 

 

 

Tuloverot

12

-4 251 316,59

-3 544 609,99

 

 

 

 

Tilikauden voitto

 

11 474 344,00

-13 663 905,66

 

 

 

 

 

 

 

 

Laajan tuloslaskelman erät:

 

 

 

Ulkomaiseen tulosyksikköön liittyvät muuntoerot

 

292 272,49

128 278,79

Tilikauden laaja tulos yhteensä

 

11 766 616,49

-13 535 626,87

 

 

 

 

Tilikauden voiton jakautuminen:

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

 

11 474 344,00

-13 663 905,66

Vähemmistölle

 

-

-

 

 

11 474 344,00

-13 663 905,66

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

 

11 766 616,49

-13 535 626,87

Vähemmistölle

 

-

-

 

 

11 766 616,49

-13 535 626,87

 

 

 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos

 

0,56

-0,67

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos

 

0,56

-0,67