Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

€ 000

1.1.–31.12.2010

1.1.–31.12.2009

 

 

 

Liiketoiminnan rahavirta:

 

 

Tilikauden voitto

11 474

-13 664

Oikaisut tilikauden tulokseen

9 409

33 919

Käyttöpääoman muutos

-5 828

6 817

Maksetut korot

-703

-1 929

Saadut korot

21

91

Maksetut verot

-3 306

-5 002

Liiketoiminnan rahavirta

11 066

20 232

 

 

 

Investointien rahavirta:

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 965

-1 342

Investointien rahavirta

-1 965

-1 342

 

 

 

Rahoituksen rahavirta:

 

 

Maksullinen osakeanti

79

-

Omien osakkeiden hankinta

-

-33

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset

-6 082

-58 242

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

-1 000

-18 000

Lyhtyaikaisten lainojen nostot

-

5 000

Pitkäaikaisten lainojen nostot

-

45 000

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-2 885

-1 024

Rahoituksen rahavirta

-9 887

-27 300

 

 

 

Rahavarojen muutos

-786

-8 410

 

 

 

Rahavarat tilikauden alussa

10 469

18 879

Rahavarojen muutos

-786

-8 410

Rahavarat tilikauden lopussa

9 682

10 469