Konsernin liitetiedot

 

9. Poistot ja arvonalentumiset

 

€ 000

2010

2009

Poistot hyödykeryhmittäin

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 

 

  Aktivoidut kehittämismenot

-

84

  Aineettomat hyödykkeet

2 162

2 477

Yhteensä

2 162

2 561

 

 

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 

 

  Rakennukset

7

7

  Koneet ja kalusto

     1 550

1 647

Yhteensä

1 557

1 654

 

 

 

Arvonalentumiset

 

 

  Liikearvojen arvonalentumiset

  -

23 837

Yhteensä

  -

23 837

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

3 719

28 051