Konsernin liitetiedot

 


7. Liiketoiminnan muut kulut


Seuraavassa taulukossa on esitetty viisi merkittävintä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvää erää:

€ 000

2010

2009

Toimitilakulut

6 144

5 996

IT-kulut

4 119

4 359

Vapaaehtoiset henkilöstökulut 3 384
2 675
Matkustus 2 367 2 440

Ulkopuoliset palvelut

1 041

808

Yhteensä

17 056

16 278