Konsernin liitetiedot

 

30. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

€ 000

2010

2009

2008

2007

2006

 

 

 

 

 

 

Toiminnan laajuus

 

 

 

 

 

Liikevaihto, € 000

130 825

120 335

123 203

105 839

84 968

  - muutos edelliseen vuoteen, %

  9 %

-2 %

  16 %

  25 %

40 %

Bruttoinvestoinnit, € 000

1 965

1 342

2 512

1 979

1 876

  - % liikevaihdosta

  2 %

  1 %

2 %

2 %

  2 %

Aktivoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan

-

-

-

-

256

  - % liikevaihdosta

0 %

0 %

0 %

0 %

  0 %

Henkilöstön määrä 31.12.

1 558

1 471

1 337

1 155

1 087

Henkilöstö keskimäärin

1 508

  1 387

1 314

1 116

981

 

 

 

 

 

 

Kannattavuus

 

 

 

 

 

Liikevoitto, € 000

17 164

-7 796

13 437

11 080

8 354

  - % liikevaihdosta

13 %

  -6 %

11 %

10 %

  10 %

Tilikauden voitto, € 000

17 164

-13 664

7 409

 5 871

4 867

  - % liikevaihdosta

13 %

-11 %

6 %

6 %

  6 %

Oman pääoman tuotto, %

18 %

-21 %

 11 %

  9 %

  8 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

19 %

-7 %

11 %

9 %

  9 %

 

 

 

 

 

 

Rahoitus ja taloudellinen asema

 

 

 

 

 

Korollinen vieras pääoma, € 000

23 316

30 429

56 950

56 413

56 664

Rahavarat, € 000

9 682

10 469

18 879

11 739

11 506

Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %

20 %

  34 %

  53 %

  65 %

72 %

Omavaraisuusaste, %

59 %

  52 %

47 %

47 %

44 %

Liiketoiminnan rahavirta, € 000

11 066

20 232

15 473

6 157

5 756

Osingot (maksettu)

2 885

1 025

2 041

1 625

930

Tulos/osake, eur, laimentamaton

0,56

-0,67

0,36

0,29

0,25

Tulos/osake, eur, laimennettu

0,56

-0,67

0,36

0,29

0,25

Oma pääoma/osake

3,23

2,79

3,46

3,32

3,10

Osinko/osake (2010 ehdotus)

0,27

0,14

0,05

0,10

0,08

Osinko/tulos

48 %

-

14 %

35 %

32 %

Efektiivinen osinkotuotto

  5 %

4 %

3 %

  3 %

  2 %

Hinta/voitto-suhde (PE)

8,98

-

5,17

10,39

13,70

Osakkeen alin kaupantekokurssi

3,38

1,39

1,73

2,93

3,00

Osakkeen ylin kaupantekokurssi

5,89

3,88

3,35

4,26

4,97

Osakkeen keskikurssi

5,01

2,72

2,83

3,77

3,75

Osakekannan markkina-arvo

104 949

71 528

38 788

61 079

69 669

Osakevaihto, kpl

7 260 278

9 123 589

7 321 002

9 583 795

13 899 149

Osakevaihto, %

  35 %

  45 %

  36 %

  47 %

   71 %

           


Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on 20 855 020 kappaletta. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo on 20 860 207 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa on 20 643 942 kappaletta. Yhtiöllä on tilikauden lopussa hallussaan 129 964 kappaletta omia osakkeita ja lisäksi yhtiö on rahoittanut 300 000 yhtiön osakkeen hankinnan käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin. Tilikauden lopussa näistä osakkeista on jakamatta ja Evli Pankki Oyj:n hallussa 90 739 osaketta. Omien osakkeiden osto-ohjelma lopetettiin hallituksen päätöksellä 3.2.2009.