Konsernin liitetiedot

 

28. Lähipiiritapahtumat

 

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytäryritykset. Konsernin lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet.

Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraavasti:

€ 000

2010

2009

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

 

 

1 893

1 505
Osakepalkkiot 285 574
Yhteensä 2 178
 2 079

 

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja ja palkkioita vuonna 2010 seuraavasti:

 

 

 € 000

Kyttälä Pertti

 

Hallituksen puheenjohtaja

64

Mehtälä Martti

 

Hallituksen varapuheenjohtaja

42

Ingman Robert

Hallituksen jäsen

24

Karvinen Kari

Hallituksen jäsen

31

Sivonen Pekka

Hallituksen jäsen

25

Uhari Tommi

Hallituksen jäsen

25

Virtanen Marjatta Hallituksen jäsen  26
Mäkijärvi Heikki Hallituksen jäsen 3.3.2010 saakka
 6
Pasanen Jari Hallituksen jäsen 3.3.2010 saakka
6

Varelius Juha

Toimitusjohtaja

515

Yhteensä

 

764


Osakepalkkiojärjestelmistä on annettu tarkempi kuvaus liitetiedossa 20 Osakeperusteiset maksut sekä erillisessä selvityksessä yhtiön hallinnointi- ja valvontajärjestelmästä. Lähipiirin kanssa palveluiden myynteihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 14,7 tuhatta euroa (8,4 tuhatta euroa 2009). Tavaroiden ja palveluiden ostoihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 16,2 tuhatta euroa (14,7 tuhatta euroa 2009). Konsernilla ei ole lähipiirilainoja.