Konsernin liitetiedot

 

25. Muut vuokrasopimukset

 

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

€ 000

2010

2009

Yhden vuoden kuluessa

3 988

5 053

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

2 412

2 477

Yli viiden vuoden kuluessa

-

-

Yhteensä

6 400

7 530

 

Konserni on vuokrannut kaikki käyttämänsä tuotanto- ja toimistotilat. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 3–5 vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Konserni on myös vuokrannut huoltoleasingsopimuksilla autoja. Huoltoleasingsopimusten pituus on normaalisti kolme vuotta.