Konsernin liitetiedot

 

24. Korottomat velat

 

€ 000

2010

2009

Pitkäaikaiset

 

 

  Laskennalliset verovelat

2 178

2 672

Yhteensä

2 178

2 672

 

 

 

Lyhytaikaiset, jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

 

 

 Ostovelat

  2 353

1 575

Yhteensä

2 353

1 575

 

 

 

Muut lyhytaikaiset korottomat velat

 

 

 Saadut ennakkomaksut

769

1 400

 Siirtovelat

11 569

11 098

 Varaukset

133

1 052

 Verovelka

1 369

551

 Muut velat

6 340

5 793

Yhteensä

20 181

19 894

Korottomat velat yhteensä

24 712

24 141

 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta sekä jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.