Konsernin liitetiedot

 

21. Varaukset

 

Varausten muutokset vuoden 2010 aikana:

€ 000

Uudelleen- järjestelyvaraus

Tappiolliset
sopimukset

Yhteensä

1.1.2010

  895

157

  1 052

Varausten lisäykset

  -

  79

79

Käytetyt varaukset

  -895

  -103

  -998

Käyttämättömien varausten peruutukset

  -

  -

  -

31.12.2010

  0

  133

133

 

Varausten muutokset vuoden 2009 aikana:

€ 000

Uudelleen- järjestelyvaraus

Tappiolliset
sopimukset

Yhteensä

1.1.2009

0

432

432

Varausten lisäykset

895

157

1 052

Käytetyt varaukset

-

-432

-432

Käyttämättömien varausten peruutukset

-

-

-

31.12.2009

895

157

1 052

 

Uudelleenjärjestelyvaraus


Uudelleenjärjestelyvaraus liittyy yritysostojen yhteydessä tehtyihin yhtiöiden uudelleen strukturointiin ja liiketoimintojen uudelleen järjestelyyn.

Vuoden 2009 aikana toimintaedellytyksiä parantaakseen käynnistettiin toimenpiteet toimipisteverkostonsa tiivistämiseksi paremmin markkinoiden tarpeita vastaavaksi ja asiakasvaatimusten mukaisten riittävän suurien osaamiskeskittymien synnyttämiseksi. Toimenpiteet käsittivät yhtiön Kuopion, Turun, Lahden ja Vaasan toimipisteiden lakkauttamisen sekä työvoiman vähentämisen Porin toimipisteessä tietyillä osaamisalueilla. Edellä mainittujen toimenpiteiden vuoksi yhtiö teki vuoden 2009 tilinpäätökseen toiminnan uudelleenjärjestelyvarauksen, jonka suuruus on 0,9 miljoonaa euroa. Varaus on purettu tilikauden 2010 aikana suunnitellun mukaisesti.

Tappiolliset sopimukset

Kiinteähintaisista projekteista muodostetaan tappiovaraus, mikäli käy ilmeiseksi, että projektin valmiiksi saattamiseksi joudutaan tekemään merkittävästi enemmän työtä, kuin mitä projektin myynnin yhteydessä on ennakoitu ja mitä asiakkaalta voidaan sopimuksen perusteella laskuttaa.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2010 oli yhteensä kuusi kiinteähintaista projektia, joista on muodostettu tappiovaraus vielä jäljellä olevan työmäärän perusteella.