Konsernin liitetiedot

 

19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

 

Osakkeiden lukumäärä

Osakepääoma (€ 000)

1.1.2009

20 853 645

2 085

Osakepääoman korotus

-

-

Osakeoptioiden käyttö

-

-

31.12.2009

20 853 645

  2 085

     

 

 

Osakkeiden lukumäärä

Osakepääoma (€ 000)

1.1.2010

  20 853 645

  2 085

Uusmerkintä

11 000

  1

Osakeoptioiden käyttö

  -

  -

31.12.2010

  20 864 645

  2 086

     

 

Osakkeiden enimmäismäärä on 48 miljoonaa kappaletta (48 miljoonaa kappaletta 2009). Kaikilla osakkeilla on samat oikeudet. Osakkeiden nimellisarvo on 0,1 euroa per osake ja konsernin enimmäisosakepääoma on 4,8 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa 2009). Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä hallussaan 220 703 kappaletta omia osakkeita. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä vastaa 1,1 prosenttia osakkeiden lukumäärästä.

Ylikurssirahasto koostuu osakemerkinnässä osakkeesta maksetusta nimellisarvon ylittävästä määrästä. Muu rahasto muodostuu hankittujen liiketoimintojen käypään arvoon arvostamisesta konsernitilinpäätöksessä. Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet kurssierot. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.