Konsernin liitetiedot

 

18. Rahavarat

€ 000

2010

2009

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

 

 

  Korkorahasto-osuudet

300

293

  Pankkitilit

9 382

10 176

Yhteensä

9 682

10 469