Konsernin liitetiedot

 

17. Myyntisaamiset ja muut saamiset

€ 000

2010

2009

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

 

  Myyntisaamiset

21 919

16 782

  Vuokratakuutalletukset

374

543

  Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta

1 023

1 143

  Siirtosaamiset

2 902

1 360

  Muut saamiset

581

1 220

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä

26 799

21 048

 

€ 000

2010

2009

Erääntymättä olevat myyntisaamiset

20 470

15 943

1–30 päivää erääntyneet myyntisaamiset

1 132

660

31–60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

162

125

Yli 60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

154

54

Yhteensä

21 919

16 782

 

Tilikauden 2010 tilinpäätöksessä luottotappiovarausten määrä oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä luottotappiovarauksen määrä oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Myyntisaamisten ja vuokratakuutalletusten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Niiden tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät lakisääteisten vakuutusmaksujen jaksotuksiin sekä muihin jaksotettuihin kuluihin.