Konsernin liitetiedot

 

16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

 

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2010 aikana: 

€ 000 

1.1.2010

Kirjattu
tulos-laskelmaan

Kirjattu omaan pääomaan

Kurssierot

Ostetut/ myydyt tytäryritykset

31.12.2010

Laskennalliset verosaamiset:

 

 

 

 

 

 

Varaukset

76 -41 - - - 35

Vahvistetut tappiot

827 -138 - - - 690

Muut erät

309 -157 - - - 151

Yhteensä

1 212 -336 - - - 876

 

           
             
€ 000
1.1.2010

Kirjattu
tulos-
laskelmaan

Kirjattu
omaan
pääomaan

Kurssierot Ostetut/
myydyt
tytäryritykset
 31.12.2010

Laskennalliset verovelat:

           

Yhdistelytoimenpiteistä

2 438 -449 - - - 1 989

Muut erät

234 -45 - - - 189

Yhteensä

2 672 -495 - - - 2 178
 

 

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2009 aikana:

€ 000 

1.1.2009

Kirjattu
tulos-
laskelmaan

Kirjattu omaan pääomaan

Kurssierot

Ostetut/ myydyt tytäryritykset

31.12.2009

Laskennalliset verosaamiset:

 

 

 

 

 

 

Varaukset

112

-36

-

-

-

76

Vahvistetut tappiot

1 183

-356

-

-

-

827

Liiketoimintasiirtojen sisäinen kate

308

-308

-

-

-

0

Muut erät

150

159

-

-

-

309

Yhteensä

1 753

-542

-

-

-

1 212

 

 

 

 

 

 

 

             
€ 000
1.1.2009 Kirjattu
tulos-
laskelmaan
Kirjattu
omaan
pääomaan
Kurssierot
Ostetut/
myydyt
tytäryritykset
31.12.2009

Laskennalliset verovelat:

 

 

 

 

 

 

Aineettomien hyödykkeiden aktivointi

21

-21

-

-

-

0

Yhdistelytoimenpiteistä

3 027

-589

-

-

-

2 438

Muut erät

90

145

-

-

-

234

Yhteensä

3 138

-465

-

-

-

2 672