Konsernin liitetiedot

 

14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

€ 000

Maa- ja vesialueet

Rakennukset


ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä 2010

Yhteensä 2009

Hankintameno 1.1.

17 162 12 602

84

12 865

11 719

Lisäykset

- - 2 018

-

2 018

1 148

Tytäryrityksen hankinta

- - -

-

-

-

Vähennykset

- - -144 -

-144

-3

Hankintameno 31.12.

17

162

14 476 84 14 739

12 865

 

 

 

 

 

 

 

Kertyneet poistot ja


arvonalentumiset 1.1.

- -58 -10 107 -83 -10 248

-8 594

Poistot

- -7 -1 558 - -1 565

-1 654

Arvonalentumiset

-

-

- -  -

-

Vähennykset

- -

-

-

-

-

Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.

- -65 -11 665 -83

-11 813

-10 248

 

 

 

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

17

104 2 495 1 2 617

3 125

Kirjanpitoarvo 31.12.

17 97 2 811 1

2 926

2 617

             

 

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella vuokrattuja hyödykkeitä seuraavasti:

2010
€ 000

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno

- - 6 519 - 6 519

Kertyneet poistot

- - - 5 318 - - 5 318

Kirjanpitoarvo

- - 1 202 - 1 202
           
 

2009
€ 000

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno

-

-

5 676

-

5 676

Kertyneet poistot

-

-

-4 455

-

-4 455

Kirjanpitoarvo

-

-

1 221

-

1 221