Konsernin liitetiedot

 


13. Osakekohtainen tulos

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto verojen jälkeen kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettua keskiarvoa laskettaessa vähennetään yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon osakeoptioiden laimentava vaikutus. Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo.

 

2010

2009

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto (€ 000)

11 474

-13 664

 

 

 

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

20 626 817

20 439 833

Osakeoptioiden laimennusvaikutus

5 187

-

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

20 632 004

20 439 833

 

 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake)

0,56

-0,67

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR/osake)

0,56

-0,67