Konsernin liitetiedot

 

12. Tuloverot

€ 000

2010

2009

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot

4 362

3 507

Edellisten tilikausien verot

48

-40

Laskennalliset verot

-159

77

Yhteensä

4 251

2 997

 

Tuloslaskelman verokulut ja konsernin kotimaan verokannalla (26 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

€ 000

2010

2009

Tulos ennen veroja

15 726

-10 119

 


 

Verot laskettuna kotimaan verokannalla

4 089

-2 630

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat

-1

-2

Verovapaat tulot

-21

-35

Vähennyskelvottomat kulut

49

6 253

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista

219

103

Muut erät

-131

-104

Verot aikaisemmilta tilikausilta

48

-40

Yhteensä

4 251

3 545

 

 

 

Tilikauden verot tuloslaskelmassa

4 251

3 545