Konsernin liitetiedot

 

11. Rahoitustuotot ja -kulut

 

Rahoitustuotot

€ 000

2010

2009

Myyntivoitot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista

-

-

Korkotuotot rahavaroista

23

98

Korkotuotot myyntisaamisista

6

4

Osinkotuotot muista sijoituksista

10

10

Valuuttakurssivoitot

87

  5

Muut rahoitustuotot

1

2

Yhteensä

127

119


Rahoituskulut

€ 000

2010

2009

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista

727

1 755

Korkokulut ostoveloista

1

2

Korkokulut rahoitusleasingveloista

-

4

Lainojen hoitokulut

322

394

Valuuttakurssitappiot

290

73

Muut rahoituskulut

225

214

Yhteensä 1 565
2 442