Konsernin liitetiedot 

 

10. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 

€ 000

2010

2009

Palkat

 65 172

59 907

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt

 11 339

10 242

Osakeperusteiset maksut

720

  659

Muut henkilösivukulut

3 343

2 827

Yhteensä

80 573

73 636

  

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 

2010

2009

Enterprise Solutions

689

627

Mobile Solutions

768

711

Konsernijohto ja -hallinto

51

49

Yhteensä

1 508

1 387

 

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 28 Lähipiiritapahtumat.