Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

Liitetieto

1.1.–31.12.2010

1.1.–31.12.2009

 

 

 

 

Liikevaihto

1

7 971 700,00

8 277 619,00

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

2

36 975,00

21 905,00

Henkilöstökulut

3

-4 674 170,53

-4 537 220,03

Poistot ja arvonalentumiset

4

-236 026,63

-853 996,90

Muut liiketoiminnan kulut

5

-2 836 101,90

-2 993 412,43

 

 

-7 646 299,06

-8 384 629,36

 

 

 

 

Liikevoitto

 

262 375,94

-85 105,36

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

6

-1 666 790,36

-3 016 448,01

 

 

 

 

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

 

-1 404 414,42

-3 101 553,37

 

 

 

 

Satunnaiset erät

 

5 500 000,00

8 600 000,00

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

 

4 095 585,58

5 498 446,63

 

 

 

 

Tuloverot

7

-1 149 554,11

-1 570 680,66

 

 

 

 

Tilikauden voitto

 

 2 946 031,47

3 927 765,97