Emoyhtiön liitetiedot

 

9. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 


€ 000


Maa- ja
vesialueet

Rakennukset ja
rakennelmat
 Koneet ja
kalusto
  Yhteensä
2010
Yhteensä
2009
Hankintameno 1.1.
17 162 1 843
2 022
2 009
Lisäykset - - 10 10 13
Vähennykset
- - - - -
Hankintameno 31.12.
17 162 1 853
2 032
2 022
           
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
- -59 -1 762
-1 821 -1 759
Poistot - -7 -46 -53 -62
Arvonalentumiset - - - - -
Vähennykset - - - - -
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
- -66 -1 808
-1 874
-1 821
           
Kirjanpitoarvo 1.1.
17 104 81 201 249
Kirjanpitoarvo 31.12.
17 97 44 158 201