Emoyhtiön liitetiedot

 

7. Tuloverot

 

€ 000
2010
2009
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
-280 -665
Tuloverot satunnaisesta toiminnasta
1 430
2 236
Yhteensä 1 150
1 571

Jaksotuseroista sekä kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista johtuvat laskennalliset verosaamiset on olennaisuuden periaatetta noudattaen jätetty kirjaamatta taseeseen. Laskennallisten verosaamisten määrä tilikauden päättyessä on 137 278,70 euroa.