Emoyhtiön liitetiedot

 

6. Rahoitustuotot ja -kulut

  

Rahoitustuotot

€ 000
    2010
   2009
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä - -
Korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä - -
Korko- ja rahoitustuotot muilta
11 66
Yhteensä 11 66

 

Rahoituskulut

€ 000
2010
2009
Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset - -
Korkokulut konserniyrityksille
765
660
Korkokulut muille yrityksille
513
1 494
Lainojen hoitokulut
80 826
Muut rahoituskulut
320 102
Yhteensä 1 678
3 082