Emoyhtiön liitetiedot

 

5. Tilintarkastajien palkkiot

 

€ 000
2010 2009
Tilintarkastus
80 91
Muut lakisääteiset toimeksiannot 1 1
Veroneuvonta
10 7
Muut palvelut
12 19
Yhteensä
103 118