Emoyhtiön liitetiedot

 

4. Poistot ja arvonalentumiset

 

€ 000
2010 2009
Suunnitelman mukaiset poistot
   
    Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
236 258
Arvonalentumiset - 596
Yhteensä 236 854