Emoyhtiön liitetiedot

 

3. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot

 

€ 000
       2010        2009
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 764
1 220
Muut palkat ja palkkiot
3 260
2 520
Eläkevakuutusmaksut 532
618
Muut henkilöstökulut
118  179
Yhteensä 4 674
4 537

 

Henkilöstön määrä 31.12.
2010 2009
Johto ja hallinto 47 46
Yhteensä 47 46