Emoyhtiön liitetiedot

 

2. Liiketoiminnan muut tuotot

 

€ 000
2010
2009
Muut 37 22
Yhteensä 37 22