Emoyhtiön liitetiedot15. Vastuusitoumukset

 

 

Leasing-vuokravastuut 

 

€ 000 2010 2009
Alkaneella tilikaudella maksettavat 150 158
Myöhemmin maksettavat 148 157
Yhteensä 298 315

 

Muut vuokravastuut

 

€ 000 2010 2009
Alkaneella tilikaudella maksettavat     2 036 1 879
Myöhemmin maksettavat 835 648
Yhteensä              2 872  2 526

 

Muut vastuut

 

€ 000      
2010 2009
Muut     140 147
Yhteensä                                        140 147