Emoyhtiön liitetiedot

 

14. Lyhytaikainen vieras pääoma

 

€ 000 2010 2009
Korollinen
 
   Lyhytaikaiset korolliset velat 4 000 4 000
   Velat saman konsernin yrityksille    
      Lainat 59 201 57 636
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
63 201 61 636
     
Koroton    
Velat saman konsernin yrityksille    
Ostovelat 284 301
Siirtovelat 443 553
Muille    
   Ostovelat 88 162
   Muut velat 280 708
   Siirtovelat 830 724
Koroton lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 925 2 447
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
65 127 64 083
     

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta, jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.