Emoyhtiön liitetiedot

 

13. Pitkäaikainen vieras pääoma

 

€ 000 2010 2009
Lainat rahoituslaitoksilta 13 000 18 000
Yhteensä 13 000 18 000