Emoyhtiön liitetiedot

 

12. Oma pääoma

 

€ 000

2010

2009

Osakepääoma 1.1.

 

2 085

2 085

Uusmerkintä

 

1

-

Nimellisarvon alennus

 

-

-

Osakepääoma 31.12.

 

2 086

2 085

     

Ylikurssirahasto 1.1.

 

 

 

7 899

7 899

Siirto vapaaseen omaan pääomaan

 

 

-

-

Ylikurssirahasto 31.12.

 

7 899

7 899

     

Uusmerkintä

 

40

-

     

Sidottu oma pääoma yhteensä

 

10 026

9 985

     

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

 

35 448

34 938

Osakepääoman korotus

 

39

-

Omat osakkeet

 

-

510

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

 

35 486

35 448

Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.

 

6 106

2 989

     

Osingonjako

 

-2 885

-1 024

Omat osakkeet

 

-

-169

Omana pääomana suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet

 

85

383

Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.

 

3 487

2 178

     

Tilikauden tulos

 

2 946

3 928

     

Vapaa oma pääoma yhteensä 

 

41 919

41 553

     

Oma pääoma yhteensä

 

51 945

51 538

     


Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12. 

€ 000

2010
2009

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

35 486

35 448

Tulos edellisiltä tilikausilta

 

3 487

2 178


Tilikauden tulos

 

2 946

3 928

Yhteensä

 

41 919

41 553