Emoyhtiön liitetiedot

 

11. Lyhytaikaiset saamiset

 

€ 000
2010 2009
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    
   Myyntisaamiset - 7
   Siirtosaamiset 5 534
8 622
   Lainat 801 801
Muut saamiset
212 277
Siirtosaamiset 273 262
Yhteensä 6 820
9 969