Emoyhtiön liitetiedot

 

10. Sijoitukset

 


                                                                                                    € 000 
Sijoitukset
tytäryhtiö-
osakkeisiin
Muut
osakkeet ja
osuudet
Yhteensä
2010
Yhteensä
2009
Hankintameno 1.1.
114 078
606 114 685
115 281
Lisäykset - - - -
Vähennykset - - - -596
Hankintameno 31.12.
114 078
606 114 685
114 685
         
Kirjanpitoarvo 1.1.
114 078
606 114 685
115 281
Kirjanpitoarvo 31.12.
114 078
606 114 685
114 685
         

 

Erittely muista osakkeista ja osuuksista


Konserniyritykset

           Kotipaikka

             Kotimaa
    Omistusosuus
Osuus äänivallasta
Digia Hong Kong Ltd
Hong Kong
Kiina
100 % 100 %
Digia Estonia  Oü
Tallinna
Viro
100 % 100 %
Digia Sweden AB
Tukholma
Ruotsi
100 % 100 %
Digia Finland Oy
Helsinki
Suomi
100 % 100 %
Sunrise Resources Oy
Helsinki
Suomi
100 % 100 %
Digia Partners Oy
Helsinki
Suomi
100 % 100 %
         
Muut osakkeet ja osuudet
€ 000
Kiinteistö Oy Rukan Kuukkeli
62
Kytäjä Golf Oy
39
Vierumäki Golf Oy
17
Vierumäki Golf Club Oy
35
Vierumäen Loma-aika Oy
138
Vierumäen Kuntoharju Oy
270
Rikunniemen Huolto Oy
6
Tahko Golf Club Oy
39
Yhteensä
606