Emoyhtiön liitetiedot

 

1. Liikevaihto

  

 

Liikevaihdon jakautuminen


€ 000
2010 2009
Konsernin hallintopalvelut
 7 972
8 278
Konserni yhteensä
7 972 8 278