Osakepääoma ja osakkeet

 

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 20 864 645.

Digialla oli 31.12.2010 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 5 540 osakkeenomistajaa.

Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

Osakkeenomistaja   Osakkeiden määrä       Osuus osakkeista
ja äänistä
Ingman Group Oy Ab 3 000 000 14,4 %
Sivonen Pekka 2 631 613 12,6 %
Hallikainen Jyrki 2 135 463 10,2 %
Karvinen Kari  1 353 901 6,5 %
Savolainen Matti 1 270 659 6,1 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 750 000 3,6 %
Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) 641 068 3,1 %
OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken AB (Hallintarekisteröity) 363 005 1,7 %
Etola Oy 200 000 1,0 %
Ahonen Olli 183 050  0,9 %

 

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2010

Osakkeiden lukumäärä                                 Osuus omistuksista Osuus osakkeista
ja äänistä
1–100 21,6 % 0,4 %
101–1 000 59,1 % 7,2 %
1 001–10 000 17,5 % 12,7 %
10 001–100 000 1,4 % 10,8 %
100 001–1 000 000 0,3 % 19,1 %
1 000 001–3 000 000 0,1 % 49,8

 

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2010

                     Osuus omistuksista Osuus osakkeista
Yritykset 5,0 % 19,6 %
Rahoitus ja vakuutus 0,3 % 7,1 %
Julkisyhteisöt 0,1 % 3,6 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,3 % 0,6 %
Kotitaloudet 94,0 % 68,0 %
Ulkomaat 0,3 % 1,1 %