Uusimmat teknologiat käyttäjien ja liiketoiminnan palveluksessa

  • Digia pysyy vahvasti trendien kärkirintamassa kehittämällä sekä omia tuotteitaan että osaamistaan vastaamaan markkinoiden uusiutuvia tarpeita
  • Uudenlaiset tietojärjestelmät tai asiakaskanavat mahdollistavat uusien liiketoimintojen ja liiketoimintamallien rakentamisen

 

Viime vuosien kehitys tietotekniikassa on tuonut ulottuville paljon uusia, jopa trendeiksi nousseita asioita – pilvilaskenta, paikkatietoon perustuvat palvelut, sosiaalinen media, mobiilisovellukset, tietotekniikan tarjoaminen palveluna (SaaS) – esimerkkeinä merkittävimmistä. Kuten aina, osa uusista ilmiöistä saa ansaittua enemmän julkisuutta, mutta hypestä ja mediakohusta huolimatta takana on yleensä ainakin pieni hippunen oikeaakin asiaa.

Trendeillä on luonnollisesti oma vaikutuksensa siihen, miten kuluttajat käyttävät tietotekniikkaa ja erilaisia päätelaitteita. On tietysti selvää, että kaikissa organisaatioissa loppuasiakas kytkeytyy organisaation tuottamiin palveluihin tai tuotteisiin tavalla tai toisella myös sähköisesti. Niinpä uusilla tietotekniikkatrendeillä on myös vaikutuksensa siihen, miten loppuasiakkaita palvellaan ja miten palveluja tuotetaan. Uudet teknologiat ja toimintamallit ovat synnyttäneet myös kokonaan uudenlaisia tapoja tehdä liiketoimintaa. Monella alueella yritysten kilpailukenttä on muuttunut jopa radikaalisti.

Markkinalupaukset aidoksi asiakashyödyksi

Edellä kuvattu toimintatapojen ja liiketoimintamallien muutos vaatii myös uudenlaisia tietojärjestelmiä tai uudenlaisten asiakaskanavien huomioimista. Asian voi myös ilmaista toisin päin: uudenlaiset tietojärjestelmät tai asiakaskanavat mahdollistavat uutta liiketoimintaa tai radikaalin toimintatavan muutoksen. Usein myös merkittävät kustannussäästöt tai kustannusten joustavuus muutostilanteessa saavutetaan uudella toimintatavalla ja uudella tietojärjestelmällä.

Digia pysyy vahvasti trendien kärkirintamassa kehittämällä sekä omia tuotteitaan että osaamistaan vastaamaan markkinoiden uusiutuvia tarpeita. Osana tätä kehitystyötä yhtiö etsii myös uusia kumppaneita tai ottaa tarjoamaansa nykyisten kumppaneiden uusia tuotteita. Näin varmistetaan, että Digian asiakkaiden käytössä on jatkuvasti markkinoiden parhaat ratkaisut ja osaaminen.

Uusien liiketoimintamallien hyödyntäminen koko tarjoamassa

Digia on jakanut tarjoama- ja liiketoiminta-alueensa portfolioihin. Jaottelun perusteena ovat kasvuodotukset, elinkaari, operatiivinen synergia ja liiketoimintamallit.

Digian portfoliot ovat:

  • Operatiivisen toiminnan ja tuottavuuden tehostaminen
  • Sopimustuotekehityspalvelut
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen
  • Ventures

Asiakaskokemuksen kehittäminen on Digian asiakkaille tarkoitettu palvelu- ja tuotekonsepti, joka tarjoaa työkaluja loppuasiakkaiden odotusten ja arvostusten ymmärtämiseen, asiakaskokemuksen suunnitteluun ja kehitystoimenpiteiden jäsentämiseen sekä takaa mutkattoman liikkeellelähdön jalostuneilla ratkaisuilla. Yksi osa asiakaskokemuksen kehittämisen konseptia on viime vuonna julkistettu Sähköinen työpöytä.

Sopimustuotekehityksen alueella hyödynnetään jo luontaisesti uusimpia teknologioita: asiakkaiden tuotteet ovat yleensä kehityksen terävimmässä kärjessä ja osaamisvaatimukset siten kovia. Digia on vuosien saatossa kehittänyt toimintamallit, joiden avulla osaamista voidaan kehittää muuttuvien markkinoiden tarpeisiin. Teknologiat vaihtuvat mutta toimialaosaamisen ja tehokkaan muuntokoulutuksen avulla jopa satojen työntekijöiden osaamista on siirretty enemmän uusien teknologioiden suuntaan.

Ventures lähestyy markkinoita helposti skaalautuvina pilviratkaisuina suoraan verkosta. Selain- ja mobiilipohjaiset tuotteet ovat käytettävissä paikka- ja aikariippumattomasti. Myös liiketoimintamallit ovat innovatiivisia: asiakas maksaa edullisen perusmaksun lisäksi vain käytön mukaan. Myös käyttöönotto on yleensä maksuton tai hyvin edullinen.

Digian kilpailukyky on entisestään vahvistunut jatkuvan uudistumisen ja kehittämisen ansioista. Tarjoamaportfolion ja osaamisen tasapainoinen kehittäminen on Digian keskeisin keino uudistua ja kehittää edelleen omaa kilpailukykyään. Kehittämiseen tehdyt investoinnit vievät Digiaa eteenpäin kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Näin yhtiö säilyttää jatkossakin ainutlaatuisen yhdistelmän yritysjärjestelmien, mobiililaitteiden, käytettävyyssuunnittelun ja verkkosovellusten osaamista.