Digia User Experience – näkemyksellisellä suunnittelulla käytön helppoutta ja ratkaisuihin uutta arvoa

  • User Experience: Elämyksiä ja käytön helppoutta käyttäjälle – osumatarkkuutta liiketoiminnalle
  • Digian vahvuutena sekä käyttäjien että teknologian ymmärtäminen
  • Hyvä lopputulos saadaan aikaan kysymällä palautetta ns. loppukäyttäjiltä ja ottamalla huomioon liiketoiminnan vaatimukset

      

Elämyksiä ja käytön helppoutta käyttäjälle – osumatarkkuutta liiketoiminnalle

 

Tuotteiden ja palvelujen luomisessa on vastattava loppukäyttäjien kasvaviin vaatimuksiin. Sen lisäksi että tuote on hyödyllinen ja helppokäyttöinen, sen pitää myös olla visuaalisesti näyttävä, inspiroiva ja antaa käyttäjälleen elämyksiä. Tuotteen muotoilun lisäksi myös käyttöliittymän pitää saada käyttäjä ihastumaan. Tämä onkin Digian käyttäjäkokemustiimien keskeisiä ohjenuoria, kun tiimin osaajat toimivat vuosittain sadoissa asiakasprojekteissa luomassa mobiili- ja yrityspuolen ratkaisuja.

Digian käyttäjäkokemuspalvelut erottuvat sillä, että elämyksien ja käytön helppouden lisäksi suunnittelussa huomioidaan myös kaupallisen menestyksen kannalta elintärkeä toteutettavuus ja aikataulun pitävyys. Tämän mahdollistaa Digian käyttöliittymäsuunnittelun läheinen yhteistyö Digian ohjelmistotiimien kanssa. Usein myös asiakkaan strateginen päätöksenteko ja oikean suunnan valinta on paljon helpompaa, kun visio voidaan nopeasti konkretisoida toimivaksi ohjelmistoksi.

Lähtökohtana käyttäjän ymmärrys ja taustalla tieto teknologian mahdollisuuksista

Mobiilitoimialalla teknologisen kehityksen nopeus ja kilpailu vievät markkinaa kohti nopeaa käyttäjäkokemuksen uudistamissykliä ja tarvetta erottua kilpailijoista. Kokemus käyttöliittymäsuunnittelussa, pitkä yhteistyö toimialan johtavien yritysten kanssa, arvostettu teknologinen osaaminen ja käytettävyyspalveluiden laaja skaala luovat Digialle paalupaikan. Yhtiöllä on ainutlaatuinen kyky tehdä sekä käyttäjälähtöistä suunnittelua arjen pieniin tehtäviin että luoda radikaaleja, uusia innovaatioita, joissa uusien teknologioiden mahdollisuudet hyödynnetään uuden arvon luomiseksi.

Hienot ratkaisut eivät synny sattumalta – käyttäjäkokemus vaatii näkemystä ja taitoa

Digia on hionut vuosia prosessejaan, joiden ansiosta käyttäjäkokemusryhmä pystyy luomaan asiakkailleen ketterästi tuotteita – huimista ideoista timanteiksi. Visuaaliset suunnittelijat ja käyttöliittymäsuunnittelijat ovat hyvin aikaisessa vaiheessa innovoimassa uusia tuotteita. Digia pystyy yhdistämään luovan suunnittelun saumattomaksi osaksi kehitystoimintaa, jossa idea hiotaan huippuunsa, ja sen saattamiseksi markkinoille luodaan myös toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Digian käyttäjäkokemuspalvelut sisältävät luonnollisen polun käyttäjälähtöisestä innovoinnista konseptointiin, visuaaliseen suunnitteluun, prototypointiin, käyttäjäpalautteen hankintaan ja toteutussuunnitelman tekoon.

Lopputuloksena oikeat asiat: käyttäjäpalautteen hankinta ja iteratiivinen hyödyntäminen avainasemassa

Digian ratkaisuissa käytettävyys otetaan vakavasti. Käytettävyyden testaamiseen on luotu alan parhaita käytäntöjä soveltavat menetelmät, testauslaitteita sisältävät käytettävyyslaboratoriot ja kumppanirakenteet käytettävyystestauksien tekemiseksi eri kohdemarkkinoilla. Koska käytettävyystestaus voidaan tarjota osana Digian ratkaisuprojekteja, voidaan varmistaa nopea ja saumaton käyttäjäpalautteen hyödyntäminen parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Näin saadaan varmistettua käyttäjän tyytyväisyys sekä liiketoiminnan kannalta panostukset oikeiden asioiden kehittämiseen.