Sopimustuotekehityksellä nopeutta, tehokkuutta ja käyttökokemuksen laatua

Maailman johtavaa sopimustuotekehitystä mobiilialalla

Digia tarjoaa innovatiivisia mobiiliratkaisuja ja edistyksellisiä kehityspalveluita useille mobiilialan maailmanluokan toimijoille. Digian pitkä ja menestyksekäs historia sekä korkea asiakastyytyväisyys pohjautuvat toimitusten luotettavuuteen ja korkeaan laatuun.

  • Ohjelmistoalustat ja sovellukset mobiililaitteisiin, tablet- ja netbook-laitteisiin
  • Laitekohtaisten ohjelmistojen kokonaistoimitukset ja ylläpito useilla alustoilla
  • Pilvipalvelut ja työpöytäsovellukset kuluttaja- ja yrityssegmentille
  • Sulautetut ohjelmistot laitteisiin, koneisiin ja teollisuusjärjestelmiin
  • Käyttäjäkokemuspalvelut: innovointi, konseptointi ja käytettävyys
  • Koulutuspalvelut alan johtavista teknologioista

  

Osaamisen kova ydin, jonka varaan asiakastyytyväisyys
ja jatkuva uudistuminen rakennetaan

Modernien tuotteiden ja palveluiden kehityksessä keskeistä on oivaltava suunnittelu käyttäjäkokemuksen ja arkkitehtuurin osalta, toimitusvarmuus laajoissa kokonaisuuksissa, tekemisen tehokkuus ja tinkimätön laadunhallinta. Näissä taidoissa kokemuksella ja hioutuneilla toimintatavoilla on valtava merkitys. Kun nämä ydinosaamisen alueet ovat kunnossa, on uusien teknologioiden, trendien ja toimintamallien omaksuminen ja nopea uudistuminen helppoa. Siksi Digialla onkin kyky palvella asiakkaitaan erinomaisella asiakastyytyväisyydellä ja yllättää heidät oivaltavilla ratkaisuilla ja ideoilla, joilla heitä autetaan menestymään.

Asiakkaalle hankinnan helppous ainutlaatuisen
vahvalla palveluvalikoimalla

Digia tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja useille eri ohjelmistoalustoille Androidista MeeGoon, Symbianiin, Windowsiin ja iPhone iOS -ympäristöön – tehokkaasti ja oivaltavaa näkemystä ratkaisuihin tuoden. Digialla on ainutlaatuinen kyky tarjota saman katon alta vahva käyttäjäkokemusosaaminen, näkemyksellinen arkkitehtuurisuunnittelu, maailmanluokan projektijohtaminen, ketterät menetelmät, joilla asiakkaan visioista hiotaan yhdessä timantteja, sekä kansainvälisen toimintaympäristön tehokkuusedut. Niille asiakkaille, joille mobiilin ja ohjelmistojen mahdollisuudet ovat uusia, Digialla on tarjota myös koulutus- ja konsultointipalveluita alkuun pääsemisen helpottamiseksi.    

Sopimustuotekehityksellä uusi digitaalinen ulottuvuus
tarjoamaan uusilla alueilla

Digia tarjoaa sopimustuotekehityksen etuja myös yrityksille ja toimialoille, joissa mobiiliteetin ja ohjelmistojen rooli on vasta nouseva, uusi kilpailukyvyn lähde. Näissä yrityksissä ohjelmistot saatetaan tunnistaa tärkeäksi osaksi tuotetta tai palveluvalikoimaa, mutta ohjelmistojen kehitys usealle alustalle tai laiteympäristöön ei ole yrityksen osaamisen tai tehokkuuden kannalta vahvinta aluetta. Digia ohjelmistokumppanina voikin tuoda nopean, skaalautuvan ja tehokkaan tavan luoda uusi ulottuvuus yrityksen tarjoamaan.