Digian vahvuudet

  • Kyky ymmärtää toimialamuutos
  • Oivaltava osaaminen
  • Taito tuottaa arvoa asiakkaan liiketoimintaan

 

Hyvän taloudellisen aseman lisäksi Digia on pitänyt yllä systemaattisesti nykyistä tarjoamaportfoliotaan, sekä kehittänyt uutta liiketoimintaa. Laaja toimiala- ja teknologiaosaaminen sekä sisäänrakennettu tehokkuus antavat yhtiölle mahdollisuuden nopeisiin suunnanmuutoksiin markkinoiden vaatimusten mukaan. Digia on myös riippumaton, erityisesti yksittäisistä teknologioista, mikä takaa asiakkaille mahdollisuuden luotettuun kumppanuuteen.

Digian vahvuus on kyky ymmärtää asiakastoimialojen muutokset, minkä ansiosta yhtiö pystyy luomaan oivaltavilla ratkaisuillaan arvoa asiakkailleen.