Järjestöliiketoiminta

Järjestöliiketoiminnassa Digian avainasiakkaita ovat ammattiliitot ja työttömyyskassat läpi Suomen. Alan toimittajakentässä tapahtuneen muutoksen ansiosta Digia pystyi kasvattamaan markkinaosuuttaan ja on nyt kiistaton markkinajohtaja. Tarkasti fokusoidussa segmentissä Digian valttina on asiakkaiden ja toimialan syvällinen tuntemus, alati muuttuvan lainsäädännön tarkka seuranta, ja oman Digia OpenPoint -tuoteperheen, innovatiivinen ja vankkumaton kehittäminen.

Järjestöliiketoiminnassa Digia tulee jatkossakin panostamaan erinomaiseen asiakaspalveluun ja asiakastarpeet huomioivaan tuotekehitykseen pystyäkseen varmistamaan, että asiakkaat pystyvät paitsi tehostamaan omaa työskentelyään myös tarjoamaan omille jäsenkunnilleen ensiluokkaista palvelua ja hallittuja kohtaamisia ammattiliittoon ja työttömyysturvaan liittyvissä asioissa.