Digia tehostaa asiakkaiden operatiivista tehokkuutta

  • Digian toiminnanohjausliiketoiminta kasvussa, vetureina Digia  Enterprise ja Microsoft Dynamics
  • Digia on Suomessa markkinajohtaja ammattiliittojen ja työttömyyskassojen järjestelmätoimittajana
  • Digia on laajentanut tarjoomaansa pienille ja keskisuurille pankeille suunnatulla peruspankkiratkaisulla


Operatiivisen toiminnan ja tuottavuuden tehostaminen

 

Digian toiminnanohjausliiketoiminta kasvoi kuluneen vuoden aikana markkinaa nopeammin. Kannattavuus pysyi myös korkealla tasolla. Erinomaisen menestyksen takana ovat korkea asiakastyytyväisyys ja kyky tuoda jatkuvasti markkinoille uusia, oivaltavia ratkaisuja kehittyviin asiakastarpeisiin.

Digian toimittamia toimialakohtaisia valmisohjelmistoja käytetään asiakkaiden päivittäisen liiketoiminnan ohjaukseen muun muassa tilaus-toimitusketjun hallintaan, varaston- ja varainhallintaan, asiakas- ja toimittajahallintaan, taloushallintoon sekä viranomaisraportointiin liittyen.

Kumppanina strategisessa roolissa

Digialla on usein strateginen rooli asiakkaidensa järjestelmätoimittajana, koska asiakkaan operatiivinen toiminta on kokonaan Digian toimittamien järjestelmien varassa. Digia osallistuu usein myös asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseen ja muutosten läpivientiin varmistamalla järjestelmien saumattoman tuen asiakkaiden tärkeille kehityshankkeille. Toiminnanohjausjärjestelmä on usein yrityksille kuin sydän, jota ilman liiketoiminta pysähtyisi.

Digian tarjoamassa on maailmanluokan valmisohjelmistoja niin kaupan, teollisuuden, palveluyritysten, pankkien ja varainhoidon kuin ammattijärjestöjenkin tarpeisiin. Ratkaisut ovat tunnettuja joustavuudestaan, ja niitä voidaan tarvittaessa laajentaa sekä asiakaskohtaisilla laajennuksilla että 3. osapuolen valmisohjelmistoilla.

Valmisohjelmistojen lisäksi asiakkaille tarjotaan konsultointi- ja kehityspalveluita asiakaskohtaisten toiminnallisuuksien toteutukseen, alan parhaiden käytäntöjen ja asiakkaiden erityisvaatimusten mukaisesti.

Digian palvelutarjoama kattaa sekä ohjelmistojen käyttöönottopalvelut että koko elinkaaren kattavat jatkuvat palvelut. Usein asiakas haluaa hankkia mahdollisimman laajasti tarvitsemansa sovelluspalvelut yhdeltä toimittajalta, koko sovelluksen elinkaaren ajan.

Digia on vahva SaaS (Software-as-a-Service) -palvelumallin asiantuntija kaikilla keskeisillä sovellusalueillaan. Yhtiö uskoo, että tulevaisuudessa yritykset ostavat sovelluksia pääasiassa palveluina, ja Digia pystyykin vastaamaan tähän tarpeeseen erinomaisesti.