Integraatiot toimivat hyvän asiakaskokemuksen hermostona

  • Ylivoimainen integraatio-osaaja
  • Kokemus ja näkemys sadoista integraatioprojekteista
  • Sujuva integraatio parantaa paitsi liiketoimintaprosesseja myös asiakaskohtaamisia

 

Hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen vaatii usein integraatioita yrityksen eri järjestelmien välillä, jotta yrityksen hallussa oleva tieto saadaan tehokkaasti välitettyä sinne missä tieto kulloinkin tarvitaan. Vaatimukset integraatioiden osalta kasvavat vuosi vuodelta samalla kun liiketoimintasovelluksen älykkyys kasvaa. Myös katse integraatioratkaisuissa tulisi nostaa perinteisestä kahden järjestelmän välisestä sanomaliikenteestä liiketoimintaprosessien hallintaan. Liiketoimintaprosessit ovat tyypillisesti luonteeltaan pitkäkestoisia, käsittävät useita keskenään kommunikoivia järjestelmiä ja voivat sisältää manuaalisia työvaiheita.

Sadoista integraatioprojekteista saatu kokemus integraatioalueen problematiikasta antaa Digialle ylivoimaisen kyvyn integroida tietojärjestelmät tukemaan yrityksen ydinliiketoiminnan ohjausta.

Kun päätös prosessiorientoituneeseen integraatioon siirtymiseen on tehty, auttaa Digia kiinteiden konsultointipakettiensa avulla asiakasta ottamaan ensimmäiset askelet oikeaan suuntaan. Niin liiketoiminta kuin tietohallintokin on helppo sitouttaa kulkemaan yhdessä kohti integraation seuraavaa kypsyystasoa.

Integraatiosta lääkkeet palveluiden hallintaan

Integraatiopalvelut ovat nousseet joko suunnitelmallisen kehityksen tuloksena tai pistemäisesti tehdyn järjestelmäkehityksen seurauksena useassa yrityksessä kriittiseen asemaan. Niinpä pienetkin katkokset integraatiopalveluissa näkyvät poikkeustilanteina liiketoiminnassa puhumattakaan suuremmista katkoksista, jotka saattavat aiheuttaa mittavia taloudellisia menetyksiä.

Integraatiopalveluita ei tyypillisesti hallita vain yhden pisteen kautta, vaan ketjuun liittyy useita teknisiä ratkaisuita kuten palveluväylä, portaaliratkaisut ja legacy-järjestelmiin tehdyt suorat liittymät. Palvelukokonaisuuden hallinta on olennaisen tärkeää palveluketjun luotettavan toiminnan takaamiseksi. Palvelukokonaisuuden hallinnan kannalta on huomioitava paitsi järjestelmien roolit ja kriittisyydet, myös niiden mahdolliset erityispiirteet sekä tuki- ja ylläpitopalveluiden järjestelyt.

Digia tarjoaa integraatioarkkitehtuurin kartoitukseen ja systemaattiseen kehitykseen korkealaatuisia palveluita, joiden avulla saadaan merkittäviä hyötyjä esimerkiksi yhtenäistämällä asiakaskohtaamisiin liittyvät integraatiopalvelut. Digialla on kokemusta lukuisista integraatioarkkitehtuurien ja arkkitehtuuriin liittyvien hallintomallien määrittelystä, integraatiokeskusten perustamisesta sekä varsinaisten integraatioiden toteutuksesta ja ajonaikaisesta valvonnasta.