Digia rohkaisee kilpailemaan kokemuksilla

  • Digia auttaa asiakkaitaan tarjoamaan parempia kohtaamisia ja asiakaskokemuksia omille asiakkailleen
  • Ammattimaisesti johdettu kehitysprosessi

 

Tuotteen tai palvelun ominaisuuksilla erottuminen on kilpailutilanteessa yhä vaikeampaa. Innovaatiot kopioidaan nopeasti ja niiden hyödyntämisen aikaikkuna pienenee. Myös asiakkaiden tapa vertailla tuotteita ja palveluita on muuttunut. Kilpailu on siirtynyt yhä enemmän asiointitilanteisiin ja lopputuotteiden käyttöön liittyviin palvelukokemuksiin. Onnistunut asiakaskokemus auttaa erottumaan kilpailijoista ja parantamaan asiakasuskollisuutta.

Asiakaskokemuksen systematisointi on erityisen tärkeää nyt, kun organisaatiot ulkoistavat osia liiketoiminnastaan ja verkostoituminen on voimakasta. Alihankkijaverkon ohjauksen, palvelumallien ja laadun on pysyttävä hallinnassa. Asiakaskokemuksia muodostuu myös asioitaessa ulkoistetun puhelinkeskuksen tai huoltopalvelun kanssa. Asiakas muodostaa mielikuvaansa palveluntarjoajasta, vaikka osia palveluista olisikin ulkoistettu alihankkijoille.

Digian palvelut ja ratkaisut asiakaskokemuksen tukena

Digian palvelut ja ratkaisut auttavat asiakkaita parantamaan omien asiakkaidensa asiakaskokemusta. Liiketoimintakonsultoinnin palvelujen avulla tunnistetaan asiakkaiden tavoitteet, odotukset ja arvostukset, ja rakennetaan näihin perustuva kehityssuunnitelma asiakaskokemuksen johdonmukaiseksi kehittämiseksi. Kehityssuunnitelma sisältää tavallisesti asiakaskokemuksen parantamiseen tähtääviä liiketoiminnan, viestinnän, prosessien, henkilöstön ja tietojärjestelmien kehitystoimenpiteitä, jotka perustellaan ja priorisoidaan syntyvän asiakashyödyn kautta.

Digian toimittamat tietojärjestelmäratkaisut ovat työkaluja, jotka parantavat edellytyksiä positiivisten asiakaskokemusten tarjoamiseen.

Sähköisen asioinnin ja asiakaspalvelun ratkaisut tukevat asiakaskohtaamistilanteen onnistunutta läpivientiä.

Tietotyön tehostamisen, toiminnanohjauksen ja prosessien hallinnan ratkaisut auttavat kohtaamistilanteessa annetun asiakaslupauksen täyttämisessä.

Verkostonohjauksen ja -yhteistyön ratkaisut parantavat verkostojen edellytyksiä täyttää asiakaslupaus sujuvalla yhteistyöllä.

Integraatio-, palveluarkkitehtuuri- ja liiketoimintatiedon ratkaisut mahdollistavat tiedon keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen erilaisissa kohtaamistilanteissa ja asiakaslupausten täyttämisen tueksi.

Kilpailijoistaan Digia erottuu, koska se osaa johtaa kehitysprosessin tehokkaasti asiakaskokemuksen suunnittelusta konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Digia tarjoaa työkaluja loppuasiakkaiden odotusten ja arvostusten ymmärtämiseen, asiakaskokemuksen suunnitteluun ja kehitystoimenpiteiden jäsentämiseen sekä takaa mutkattoman liikkeellelähdön jalostuneilla ratkaisuilla. Ratkaisut eivät ole yksinomaan IT-projekteja, vaan kokonaisvaltaisia kehityshankkeita, joissa myös teknologialla on oma roolinsa.