Enterprise Solutions

  • Valmisohjelmistoja sekä konsultointi- ja kehityspalveluita asiakkaan operatiivisen toiminnan ja liiketoiminnan ohjauksen tueksi
  • Ratkaisuja sähköiseen asiointiin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen

 

Digia tarjoaa asiakkailleen päivittäistä toimintaa tukevia ohjelmistoja ja palveluita. Yhtiön asiakkaita ovat yritykset ja organisaatiot sekä yksityisillä aloilla että julkisella sektorilla.

Digian tarjoama koostuu asiakkaan operatiiviseen toimintaan ja liiketoiminnan ohjaukseen liittyvistä valmisohjelmistoista sekä konsultointi- ja kehityspalveluista.

Johtavien teknologiatoimittajien arkkitehtuuriratkaisuihin perustuvat sähköisen asioinnin ja asiakaskokemuksen kehittämisen ratkaisut muodostavat niin ikään keskeisen osan tarjoamasta.

Tarjoama sisältää ratkaisujen toteutuksen, käyttöönottopalvelut ja kattavat elinkaaren aikaiset, jatkuvat palvelut.