Johtoryhmä

Juha Varelius, s. 1963, KTM
Digian toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuoden 2008 alusta. Vastaa yrityksen operatiivisesta liiketoiminnasta ja raportoi Digian hallitukselle. Aiemmin Varelius
on toiminut Yhdysvalloissa bostonilaisen teknologiayrityksen Everypoint Inc:n toimitusjohtajana (2006–2007), johtotehtävissä Yahoolla ja Everypointilla Lontoossa ja Yhdysvalloissa (2002–2006) sekä erilaisissa johtotehtävissä Soneralla (1993–2002), jossa hän toimi viimeiset vuodet Soneran johtoryhmän jäsenenä ja Zedin toimitusjohtajana.


Asko Hakonen, s. 1961, merkonomi
Johtaja, ohjelmisto- ja palvelutuotteet, johtoryhmän jäsen vuodesta 2008. Vastaa ohjelmisto- ja palvelutuotteista sekä niiden kehittämisestä. Toiminut aiemmin Digian Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan johtotehtävissä (2007–2008). Lisäksi toiminut projekti- ja liiketoimintayksikön johtajana Sentera Oyj:ssä (1998–2006) vastuualueenaan internet-, mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmät. Hakonen toimi projektipäällikkönä Solagem Oy:ssä (1990–1997). Hän on työskennellyt IT-alalla vuodesta 1985.

Tommi Laitinen, s. 1968, yo-merkonomi, tekn. yo
Johtaja, uudet tuotteet ja kansainvälinen tuoteliiketoiminta, johtoryhmän jäsen vuodesta 2005. Toiminut aiemmin Digian Competence-alueen johtajana (2009–2010), telekommunikaatioliiketoiminnan johtajana (2007–2008) ja Digian strategiasta ja kehittämisestä vastaavana johtajana (2005–2007). Lisäksi hän on toiminut Digia Oy:n ohjelmistotuotannosta vastaavana johtajana nimikkeellä Vice President, Engineering (2002–2004), laadusta ja prosesseista vastaavana johtajana (2001–2002) sekä liiketoimintayksikön johtajana (1999–2000). Ennen Digiaa Laitinen on työskennellyt IT-alalla (1991–1999) erilaisissa projekti- ja tuotehallinnan sekä ohjelmistokehitystehtävissä.


Antti Lastunen, s. 1964, yo-merkonomi
Johtaja, myynti ja markkinointi, johtoryhmän jäsen vuodesta 2008. Vastaa Digian myynti- ja markkinointitoiminnoista. Johtanut aiemmin SAP Nordicin Business Operationsia (2005–2008) sekä SAP Finlandin Large Enterprise -myyntiä (2003–2004) ja teollisuusmyyntiä (2000–2002). Sitä ennen hän hoiti kansainvälisiä asiakkuuksia SAPilla, Computer Associates Finlandilla (1995–1997) ja myyntitehtäviä Inter Marketing Oy:llä (1988–1994).

Harri Paani, s. 1963, FM
Johtaja, kompetenssit ja projektit, Digian johtoryhmän jäsen vuodesta 2010. Vastaa kompetenssien kehittämisestä ja johtamisesta sekä projektien resursoinnista. Toiminut aiemmin Logicassa Business Development Directorin tehtävässä (2007–2009), jossa hänen vastuulleen kuuluivat nimetyt suuret myyntihankkeet sekä sovellusulkoistus. Harri Paani oli Computer Sciences Corporationin palveluksessa sekä ulkomailla että Suomessa (1997–2007). Tänä aikana hän toimi useassa maassa sijaitsevan ohjelmistokehitysyksikön johtajana, Computer Sciences Corporationin Suomen tytäryhtiön toimitusjohtajana sekä vastasi suuren, kansainvälisen asiakkaan asiakassuhteesta ja palvelutoimituksesta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tätä ennen hän työskenteli Sampo-konsernin tietohallintojohtajana sekä Sampo-konsernin järjestelmäkehitysyksikön johtajana.


Mika Pälsi, s. 1970, varatuomari, LL.M.
Lakiasiainjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2009. Vastaa yhtiön lakiasioista ja pörssiviestinnästä. Koulutukseltaan varatuomari, lisäksi hänellä on Helsingin ja Leicesterin (U.K) yliopistoissa suoritettu Master of Laws -jatkotutkinto. Pälsillä on yli kymmenen vuoden kokemus kansainvälisestä liikejuridiikasta sekä asianajajana että yrityslakimiehenä. Pälsi siirtyi Digiaan 2009 Tieto Oyj:stä, jossa hän toimi yhden liiketoimintayksikön vastuujuristina. Ennen siirtymistään yrityslakimieheksi Pälsi toimi asianajajana Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla sekä lakimiehenä Allen & Gledhill -asianajotoimistossa Singaporessa.


Harri Savolainen, s. 1965, KTM
Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010. Vastaa yhtiön taloudesta ja hallinnosta. Ennen Digialle siirtymistään Harri Savolainen työskenteli Logica Suomi Oy:n (ent. WM-data) talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2006 vastuualueenaan talous- ja tietohallinto, HR sekä yleishallinto. Vuosina (1997–2006) hän toimi talousjohtajana Siemens Osakeyhtiössä, jossa hänen vastuullaan oli Suomi-Baltia -alueen taloushallinto. Siemensille Savolainen siirtyi vuonna 1997 Mars Incorporated -konsernin palveluksesta.