Portfoliot

  • Liiketoiminnat on jaettu portfolioihin kannattavuuden ja kasvun maksimoimiseksi

 

Digia on jakanut tarjoama- ja liiketoiminta-alueensa portfolioihin. Jaottelun perusteena ovat kasvuodotukset, elinkaari, operatiivinen synergia ja liiketoimintamallit.

Digian portfoliot ovat:

  • Operatiivisen toiminnan ja tuottavuuden tehostaminen: Tehostaa asiakkaiden sisäisiä prosesseja ja vahvistaa niiden kustannus- ja hintakilpailukykyä
  • Sopimustuotekehityspalvelut: Tukee asiakkaiden teknologiajohtajuutta ja mahdollistaa hyvän käyttäjäkokemuksen tuottavien, menestyvien mobiili-ohjelmistojen ja -laitteiden valmistamisen
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen: Tehostaa asiakkaiden ja heidän loppuasiakkaidensa välistä toimintaa ja kohtaamista. Parantaa asiakaspalvelua, asiakasuskollisuutta ja sitä kautta lisää myyntiä
  • Ventures: Kansainväliseen kuluttaja- ja yritysmarkkinaan suunnattuja ratkaisuja, joiden liiketoimintamalli on skaalautuva ja jotka voidaan jaella internetissä

Portfolioilla pyritään hallitsemaan riskiä, kehittämään nykyistä
toimintaa sekä kasvattamaan uutta liiketoimintaa

 

Tavoitteena on kannattavasti kasvattaa Digian nykyistä ydinliiketoimintaa sekä luoda menestyvän nykyliiketoiminnan rinnalle uutta skaalautuvaa liiketoimintaa, joka perustuu internetin kautta jaeltaviin ratkaisuihin.

Portfoliojaottelulla varmistetaan nykyisen liiketoiminnan jatkuva kehittyminen, optimoidaan tuotteiden ja osaamisten elinkaarta sekä pyritään hallitsemaan taloudellista ja liiketoimintariskiä. Toisaalta jaottelu mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan kehittämisen ja täten luo potentiaalia uudelle kasvulle ja arvonmuodostukselle.