Kilpailuetu

  • Kilpailuetua haetaan operatiivisella tehokkuudella, uudistumiskyvyllä sekä toimiala- ja teknologiaosaamisella

 

Kokemus yritysjärjestelmistä ja mobiilijärjestelmien kehittämisestä sekä uusien liiketoimintojen, toimintamallien ja teknologioiden osaaminen auttavat uudistamaan koko Digian tarjoamaa ja parantavat koko yhtiön kilpailukykyä. Digian maine osaavana ja menestyvänä kasvuyhtiönä tekee siitä työpaikan, jossa viihdytään ja johon halutaan tulla töihin. Digia on organisoinut liiketoimintansa portfolioihin kehittääkseen nykyliiketoimintaansa kannattavasti ja kasvattaakseen samalla uutta, kansainvälistä ja skaalautuvampaa liiketoimintaa.

Isot osaamiskeskittymät ja valikoidut teknologiat yhdessä globaalin ohjausmallin kanssa mahdollistavat tehokkaan toiminnan. Yhtiön osoittama tuloksentekokyky, hyvät asiakassuhteet sekä portfolioiden johtaminen ovat tehneet Digiasta tehokkaasti toimivan, kannattavan kasvuyhtiön.