Kasvu

  • Kasvua pyritään rakentamaan nykyistä liiketoimintaa kehittämällä, markkina-aluetta laajentamalla sekä luomalla uutta skaalautuvaa liiketoimintaa

 

Nykyistä liiketoimintaa pyritään kasvattamaan pääsääntöisesti orgaanisesti.
Kasvua haetaan nykyistä liiketoimintaa sekä tuote- ja palveluvalikoimaa kehittämällä sekä laajentamalla myyntiä lähimarkkinoille.

Digialla on kyvykkyys kokonaistoimituksiin konseptointivaiheesta aina ylläpitoon.

Yritysjärjestelmäpuolella Digia pyrkii kasvamaan valituissa ratkaisualueissa, kuten internet-pohjaisissa Customer Experience Management -ratkaisuissa sekä asiakkaiden operatiivista tehokkuutta parantavissa järjestelmissä.

Mobiiliasiakkuuksissa Digia pyrkii laajentumaan kehittämällä sovelluksia ja käyttäjäkokemuspalveluita sekä rakentamalla laajempia projekti- ja ratkaisukokonaisuuksia kattamaan ratkaisun koko elinkaaren.

Yhtiö tarkkailee markkinan kehittymistä ja tarvittaessa hyödyntää yritysostomahdollisuudet markkinapositionsa kehittämiseen.

Kansainvälistä liiketoimintaa ja nykyisen markkinan laajentamista

 

Digia pyrkii kasvumarkkinoille tarjoamalla nykyisiä tuotteitaan ja palveluitaan lähialueille ja Aasiaan. Venäjän, Ruotsin ja Kiinan toimipisteet palvelevatkin suoraan paikallisia asiakkaita. Kilpailukykyä tukevat Kiinan ja Venäjän osaamiskeskittymät, jotka tarjoavat edullisemman kustannustason resursseja Digian globaaleihin asiakkuuksiin.

Uutta liiketoimintaa uudenlaisilla palveluilla

 

Kasvun kiihdyttämiseksi Digian menestyvän nykyliiketoiminnan rinnalle rakennetaan uutta, kuluttaja- ja yritysmarkkinoille suunnattavaa liiketoimintaa, joka perustuu internetin kautta jaeltaviin ratkaisuihin. Kasvuliiketoiminta keskittyy uudenlaisiin, innovatiivisiin liiketoimintamalleihin kuten SaaS- tai transaktiopohjaisuus. Uudet ratkaisut avaavat tien uusille, kasvaville markkinoille, joilta haetaan muuta liiketoimintaa nopeampaa kasvua.

Innovatiiviset liiketoimintamallit ovat skaalautuvia ja mahdollistavat onnistuessaan paremman kannattavuuden tulevaisuudessa. Tavoitteena onkin luoda muuhun kuin puhtaaseen henkilötyön laskutukseen perustuva, kansainvälisessä markkinassa menestyvä liiketoiminta. Uusi liiketoiminta on organisoitu omaksi Ventures-yksikökseen, joka vauhdittaa talon sisäistä innovaatiotoimintaa ja pyrkii tuomaan markkinoille uusia ratkaisuja nopeasti.

Esimerkkejä oivaltavista ratkaisuista

 

Hyvänä esimerkkinä innovatiivisesta, uuteen SaaS-liiketoimintamalliin perustuvasta ratkaisusta on mobiilin työnvoiman ohjaukseen tarkoitettu oiko.fi-palvelu. Verkkopalvelun avulla yritykset pystyvät lähettämään toimeksiantoja mobiilisti työntekijöilleen ja siten tehostamaan liikkuvaa työtä, säästämään työntekijöiden aikaa, optimoimaan reittejä, säästämään polttoainetta, nopeuttamaan laskutusta sekä parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Oiko.fi-palvelun saa nopeasti käyttöön ilman järjestelmäinvestointeja ja se voidaan integroida helposti osaksi muita tietojärjestelmiä. Digia markkinoi palvelua kansainvälisesti eri kieliversioina, esimerkiksi Saksassa palvelun nimi on Mobiledispo.de.

Yhä useammin Digian asiakkaat haluavat tarjota omille kuluttaja-asiakkailleen elämyksellisiä, moderneja ja uusimpia innovaatioita sisältäviä viihdepalveluita. Flowd.com on teknologia- ja osaamisnäkökulmasta toteutettu mobiili, paikkatietopohjainen sosiaalisen median viestintäpalvelu. Palvelu antaa hyvän näkökulman siitä suunnasta, johon modernit kuluttajapalvelut ovat menossa. Samalla se osoittaa, mitä Digian erinomaisella yhdistelmällä käytettävyys-, mobiili-, verkkopalvelu- ja pilviteknologiaosaamista saadaan aikaan tänä päivänä. Palvelu on kuluttaja-asiakkaille ilmainen.

Moderni tietotekniikka – kuten myös Digian ratkaisut – nojaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, mobiiliteettiin ja internet-teknologioihin, kuten pilvilaskentaan. Näitä näkökulmia hyödynnetään kahdesta ulottuvuudesta: toisaalta tuomaan asiakkaille ja heidän asiakkailleen arvoa, mutta myös palvelun toteuttamisen ja tuottamisen kautta. Oikein hyödynnettynä uusien palveluiden ja tuotteiden kehittäminen ja ylläpito on nopeaa, edullista, asiakaslähtöistä ja kaikkien osapuolten toimintaa tehostavaa.

* SaaS = Software as a Service. Tietotekniikkaratkaisu tarjotaan internet-pohjaisena pilvipalveluna käyttöön perustuvalla liiketoimintamallilla.