Kannattavuus

  • Avainasemassa ovat osaava henkilöstö, laadukas projektijohto ja tyytyväiset asiakkaat

 

Digian kannattavuuden takana ovat perinteisesti olleet osaava henkilöstö, laadukas projektijohto ja tyytyväiset asiakkaat. Valitut teknologiat, yhteiset metodit ja riittävän isot osaamiskeskittymät yhdistettynä edullisen kustannustason resurssien käyttöön edesauttavat puolestaan korkean käyttöasteen ylläpitämistä sekä kykyä vastata markkinakysynnän ja teknologiatrendien muutokseen. Digian kumppaneita ovat maailmanluokan ohjelmisto- ja palvelutoimittajat, ja yhtiö pystyy näin toimittamaan laajoja järjestelmäkokonaisuuksia.

Operatiivinen synergia luodaan globaalilla ohjausmallilla ja järjestelmillä, riittävän suurella yksikkökoolla ja teknologiafokuksella. Teknologiafokus varmistaa laadun, nopeamman oppimisen ja tehokkaan resurssien käytön.