Tavoitteena tuottaa arvonnousua sijoittajille

  • Digian strategisena tavoitteena on olla kansainvälisesti toimiva kasvuyhtiö, jonka tuloksentekokyky ja vahva talous mahdollistavat jatkuvan arvonnousun
  • Kasvua pyritään rakentamaan nykyistä liiketoimintaa kehittämällä, markkina-aluetta laajentamalla sekä luomalla uutta skaalautuvaa liiketoimintaa 
  • Avainasemassa ovat osaava henkilöstö, laadukas projektijohto ja tyytyväiset asiakkaat
  • Kilpailuetua haetaan operatiivisella tehokkuudella, uudistumiskyvyllä sekä toimiala- ja teknologiaosaamisella

 

Digian tavoitteena on kasvaa pääsääntöisesti orgaanisesti kehittämällä nykyistä liiketoimintaansa sekä tuote- ja palveluvalikoimaansa. Tuote- ja palvelustrategia perustuu monikanavaisiin, asiakkaiden liiketoimintaa tehostaviin ratkaisuihin, sopimustuotekehitykseen ja koko asiakkuuden elinkaaren kattaviin palveluihin.

Digia on asiakkaidensa innovatiivinen kehityskumppani, joka tuo markkinoille uusia teknologioita hyödyntäviä tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja. Yhtiö laajentaa toimintaansa myös uusille kasvaville markkina-alueille. Kasvun kiihdyttämiseksi luodaan menestyvän nykyliiketoiminnan rinnalle uutta liiketoimintaa, joka perustuu internetin kautta jaeltaviin ratkaisuihin.

Vuonna 2010 Digian kannattavuus oli toimialan keskiarvoa parempi, mikä perustui tehokkaaseen johtamisjärjestelmään ja prosesseihin. Keskittyminen johtaviin teknologioihin ja menetelmiin nopeuttaa oppimista, parantaa laatua ja tehostaa toimintaa. Vahva toimialaosaaminen, teknologinen edelläkävijyys sekä kustannustehokas toimipaikkaverkosto mahdollistavat hintakilpailukyvyn.